01 Proloog/Sisenemine (9:16)

02 Abstraktsioonide maa (7:57)
03
Läbi peidetud linnade (9:22)
04
Päikesevarss (7:18)
05 Oktoobrituul
(7:52)
06 Puud tantsivad kaasa
 (8:01)
07
Hüvastijätu hümn (6:00)

-->Tehnoloogiline Päike "Abstraktsioonide maal" ulm11 (2/08)


Tehnoloogiline Päike on Evar Anvelti elektronmuusika projekt, mille rütmiseaded on loonud Mihkel Kõrvits, kes on ühtlasi ka Galaktlan Grupi trummar. Varem peamiselt videokunsti vallas tegutsenud Evar Anvelt on nüüdseks neli aastat kestnud helikeele arendamisel jõudnud igavikuliselt ja ülevalt kõlavate süntesaatorioopuste näol tervikuni, milleks on viimase aasta jooksul valminud lugudest koosnev album "Abstraktsioonide maal".

 

Albumi läbivaks teemaks on unenäod, õigemini mälestused nendest, abstraktsed kollaažid, millele tavaloogika abil tähenduse leidmine pole võimalik. Nii üritabki Tehnoloogilise Päikese pealtnäha konkreetne, lihtne ja ajatu helikeel taastada seda unenäolist abstraktse taju piirimail paiknevat seisundit, mille saavutamisele aitavad kaasa ka Triinu Silla illustratsioonid. Üksikute fragmentide vahelised seosed arenevad meditatiivselt kulgevaks ohtralt fantaasiaruumi jätvaks jutustuseks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„/.../ heakõlaline, atmosfääriline, ulmeromantiline tervikliku helipaletiga muusika, mille harmooniaskeemid ning kosmiliseks kujundatud ruum tõid meelde artiste nagu Astrobotnia, B12 ja Sven Grünberg. Aeglased tempod ja kaasakiskuvad rütmid, kuuldavuse piiril madalad hüpnootilised bassikäigud, tilisevad kellukesed ning sämplitud folkloorne naisvokaal, millele kajas juurde sakraalne varjund. /.../ Kaur Garšnek, K. (2007). Omadega kluppi ja rappa. Sirp. “Müsteerium” Juuru rahvamajas 3.03.2007

 

Lisainfo:

www.tehnoloogilinepaike.net

www.myspace.com/tehnoloogilinepaike

 

ds