01
„Kalevala” seitsmeteistkümnes runo / Kalevala, The Seventeenth Canto -  Tõnis Leemets (5:39)

02  Kutse jaanitulele II  / Call to the Midsummer Bonfire II  - Kirtana Rasa (5:02)

03 Ilu kaob õue pealt / Beauty Disappears from the Farmyard - Muschraum (5:57)

04 Röntüškä III  / Röntyshkä III  - Pastacas (2:18)

05 Raua needmine / Curse Upon Iron - Uku Nurk (5:20)

06 Laulis isa, laulis poega / Sang the Father, Sang the Son - Jaan Pehk (1:27)

07 Suu laulis, süda muretses / My Mouth Was Singing, My Heart Was Worrying - Taavi Tulev (3:34)

08 Muistse mere laulud / Songs of the Ancient Sea - Kadi Uibo (5:36)

09 Õunapuu / Apple Tree - Pia Fraus (3:22)

10 Pikse litaania / Litany of Thunder - Aivar Tõnso (4:25)

11 Taevased kosilased / The Heavenly Suitors - Tiiu Kiik (2:25)

12 Ringmängulaul / Roundelay  - Eva Mitreikina (1:59)

13 Sõjakulleri sõit / Journey of the War Messenger -  3 Pead (3:30)

14 Lauliku lapsepõli / The Singer’s Childhood – Algorütmid (2:59)

15 Sääl on me kodu / There is Our Home - Marsen Jules (5:59)

-->Veljo Tormis "Töötlused: Laulu jäävuse seadus" (10/09)

 

Veljo Tormise teoste töötluste plaadiks vormistamise eellugu ulatub 2007. aastasse, mil  Tormis oli Eesti muusika päevade festivali helilooja ning mõeldi võimalustele akadeemilist ja mitteakadeemilist muusikamaailma ühendada. Paljud artistid said lähteülesande luua Tormise teoste põhjal uut muusikat. Inspiratsiooni lisasid mõningad seminarilaadsed kohtumised heliloojaga: Veljo Tormis tutvustas teoste tausta ning tundis omakorda huvi muusikute lähenemise vastu teoste töötlemisel. Paljudel muusikutel puudus sootuks varasem kogemus koorimuusika ja pärimusmuusikaga, mõnel juhul on selline "süütus" andnud väga erilisi sünteese.

 

Helilooja Veljo Tormis (1930) algatas oma rahvaviise ja modernistlikke

kompositsioonitehnikaid sünteesiva loominguga uue regilaululiikumise, millel on oluline roll ka alates 1990. aastatest hoogustunud laiapinnalisemas pärimusmuusika puhangus. Lisaks eesti rahvalaulule on Tormis oma loomingus pööranud tähelepanu paljudele hääbuvatele rahvastele ja säilitanud nende keelt. Tänu temale kuuleb täna vadja, isuri, vepsa või liivi keelt tõenäoliselt sagedamini maailma kontserdilavadel kui oma loomulikus keskkonnas.

Nagu Tormise loomingus, nii on ka plaadil "Laulu jäävuse seadus" peasõna runolaulul ehk regilaulul, eestlaste ja teiste Soome-Ugri rahvaste muistsel rahvaviisil. Ja mitte puhtal runolaulul, vaid (mitmekordselt) töödeldud regiviisil, mis peegeldab tänapäeva või lähimineviku mundris adekvaatsemaltki meie elukeskkonda kui traditsioonilisel kujul. Kogumikul on töödeldud Veljo Tormise helitöid aastatest 1950-1991.

Plaadil "Laulu jäävuse seadus" loovad Veljo Tormise muusika põhjal uusi kõlamaastikke  Tõnis Leemets, Kirtana Rasa, Marsen Jules (Saksamaa), Kadi Uibo, Taavi Tulev, Pastacas, Muschraum, Uku Nurk, Eva Mitreikina, Aivar Tõnso, 3 Pead, Pia Fraus, Tiiu Kiik aka Bongirl, Jaan Pehk ja Algorütmid.